Metoda pojedynczego klejenia

Home Instalacja Metoda pojedynczego klejenia

Metoda pojedynczego klejenia

Instalacja wykładzin

Klejenie wykładziny jest najstarszą i najbardziej sprawdzoną metodą instalacji wykładziny. Do montażu najczęściej używamy klei dyspersyjnych – rozpuszczalnych wodą, które spełniają wszystkie wymogi stawiane współczesnemu budownictwu. Są niepalne, nie wydzielają szkodliwych substancji oraz pozostają bezwonne przez cały okres użytkowania.
Stosujemy najlepsz kleje na rynku. Schonox, Kiesel, Uzin

Podstawowe zasady instalacji

Przygotowanie podłoża

Dokonując instalacji wykładziny szczególna uwagę należy zwrócić na wymagania dotyczące
podłoża. Podłoże tworzy podstawę, na której wykładzina uwidoczni swoje cechy. Aspekty
takie jak wilgoć, zachowanie poziomu czy wytrzymałość na zgniatanie są tutaj bardzo istotne.
Wymogi te są zróżnicowane dla różnych typów podłoża. Ogólne można powiedzieć, że
podłoże musi być zgodne ze stosownymi standardami. Podłoża ze spoiwa cementowego zawsze należy sprawdzić pod kątem wilgoci – wilgotność nie powinna przekraczać 2,0%. Podłoże anhydrytowe wilgotność nie powinna przekraczać 0,5%.
Podłoże powinno być również zawsze czyste, płaskie, stabilne, pozbawione tłuszczu.
Nie powinny występować pęknięcia ani złuszczenia cementu.
W przypadku, gdy podłoże jest chropowate i nierówne wymagane jest jego wyrównanie.
Podłoża porowate i chropowate powinny być zagruntowane preparatem na bazie akrylu bądź
poliuretanu. Wszelkie nieregularności i nierówności podłoża należy zetrzeć papierem ściernym. Poziom można wyrównać specjalnymi masami samopoziomującymi na bazie cementu lub lateksu. Jeżeli istnieje konieczność należy je także przetrzeć papierem ściernym.


Metoda pojedynczego klejenia wykładziny

PRZYGOTOWANIA PRZED INSTALACJI PASKÓW WYKŁADZINY

- pierwszym krokiem jest zaplanowanie i rozkład pasków wykładziny. Nie ma żadnej reguły, w jaki sposób powinno układać się poszczególne paski wykładzin, jakkolwiek liczba łączeń powinna być zredukowana do minimum, a padające światło nie powinno
przechodzić przez łączenia. W ciągach komunikacyjnych o wyraźnie ukierunkowanym ruchu, ruch ten powinien odbywać się wzdłuż łączenia a nie w poprzek. Powinno się unikać łączeń prostopadłych do drzwi albo okien i do kierunku ruchu w ciągach komunikacyjnych. Przy docinaniu skrawków należy zawsze zostawić zapas na zakładkę. Wyjątkiem tutaj może być instalacja z użyciem złączek, gdzie poszczególne części wykładziny stykają się ze sobą dokładnie poprzez sklejenie.
- krok drugi: rozmiary przyciętej wykładziny muszą być zawsze większe od
pomieszczenia. Należy zawsze zostawić trochę wykładziny na zakładki tak, aby
można było przyciąć wykładzinę uzyskując niewidoczne łączenia. Należy również
pamiętać o naddatku, aby pokryć wnęki na drzwi.
- krok trzeci: przymierzanie. Przyciętą wykładzinę należy teraz ułożyć luźno w
pomieszczeniu, aby poszczególne części łączyły się na zakładkę i żeby krawędzie
wywijały się pod ściany.

KIERUNEK UKŁADANIA

Przed przycięciem wykładziny należy najpierw określić kierunek układania. Sugerujemy taki
wybór, aby wykładzina wyglądała optymalnie przy wchodzeniu do pomieszczenia.
Odpowiedni układ może również być określony, jeżeli zadecydują o tym względy praktyczne
a nie estetyczne. Nasze uwagi związane są z aspektami estetycznymi. W miarę możliwości
wykładzina powinna być układana w taki sposób, aby kierunek układania się runa był pod
kątem 90º w stosunku do okien. Pozwoli to zminimalizować widoczność łączeń. Prosimy
zwrócić szczególną uwagę na to, aby zachować jednakowy kierunek układania na całej
podłodze budynku. Szczególnie uczulamy na korytarze w kształcie litery L. Zaleca się, aby w
korytarzach i stosunkowo długich pomieszczeniach wykładzina była układa wzdłuż rolki.
Prosimy upewnić się, aby łączenia nie były zlokalizowane blisko wejść. W przypadku
wykładzin wzorzystych musimy pamiętać o zachowaniu linii wzoru w stosunku do ścian i
mebli. Mając na uwadze powyższe zasady możemy przystąpić do klejenia wykładziny nakładając
cienką warstwę kleju na całej powierzchni podłoża.

Warunki użytkowania wykładziny klejonej

Dobrze zainstalowana metodą klejenia wykładzina, może służyć latami. Należy jednak zwracać uwagę na wilgotność pomieszczeń w jakich stosujemy wykładzinę. Klej stosowany jest klejem dyspersyjnym rozpuszczalnym wodą. W przypadku wysokiej wilgotności powietrza, bądź zalania istnieje ryzyko odklejenia się wykładziny. Dodatkowo jeżeli mamy do czynienia z wykładziną naturalną może nastąpić skurcz jej samej.
Również podczas sprzątania należy stosować metody suche. Pranie wykładzin powinna wykonywać wyspecjalizowana w takich pracach firma sprzątająca.

Szczegółowe warunki użytkowania i gwarancji są zawarte w karcie gwarancyjnej.